Здравейте! Благодарим Ви, че избрахте нас! В таблицата по-надолу можете да разгледате различните Вериги, които предлагаме! Предлагаме китайски, чешки и английски марки. Веригите са с минимална дължина 5м. Има свързващи и преходни звена. Предназначени са за промишлеността, селското стопанство и транспорта. Под таблицата има форма за контакти в случай на възникнали въпроси и поръчки.

Верига 06 B - 1
Верига 08 A - 1
Верига 08 A - 1
Верига 08 A - 1
Верига 10 A - 1
Верига 10 A - 1
Верига 10 A - 3
Верига 12 A - 1
Верига 12 A - 1
Верига 12 A-1 CZ
Верига 16 А - 1
Верига 16 А - 1
Верига 16 A - 2
Верига 08 B - 1
Верига 08 B - 1
Верига 08 B - 1
Верига 08 B - 1
Верига 10 B - 1
Верига 10 B - 1
Верига 10 B - 1
Верига 12 B - 1
Верига 12 B - 1
Верига 12 B - 1
Верига 12 B - 2
Верига 16 B - 1
Верига 16 B - 1
Верига 16 B - 2
Верига 20 B - 1
Верига 24 B - 1
Верига 10 B - 3
Верига 31-084
Верига 32 B - 1
Верига 32 B - 1
Верига 084
Верига 210 B - 1
Звено свързв. 08 B - 1
Звено свързв. 08 B - 1
Звено свързв. 08 B - 3
Звено свързв. 10 А - 1
Звено свързв. 10 А - 1
Звено свързв. 10 B - 3
Звено свързв. 12 A - 1
Звено свързв. 12 A - 1
Звено свързв. 12 B - 3
Звено свързв. 16 A - 1
Звено свързв. 08 A - 1
Звено свързв. 10 B - 1
Звено свързв. 10 B - 1
Звено свързв. 10 B - 1
Звено свързв. 20 B-1
Звено свързв. 24 B - 1
Звено свързв. 16 B - 1
Звено свързв. 16 B - 1
Звено свързв. 12 B - 2
Звено свързв. 210 B - 1
Звено свързв. 081
Звено свързв. 32 B - 1
Звено преходно 06 B-1
Звено преходно 06 B-2
Звено преходно 10 А-1
Звено преходно 12 А-1
Звено преходно 12 А-1
Звено преходно 08 А-1
Звено преходно 08 B-1
Звено преходно 08 B-2
Звено преходно 10 B-1
Звено преходно 12 B-1
Звено преходно 12 B-2
Звено преходно 16 A-1
Звено преходно 16 B-1
Звено свързващо 31-084