ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛАГЕРИТЕ

НАИМЕНОВАНИЕ НА

С И С ТЕ М А Н А ОЗНАЧЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

Д И Н

 

ГОСТ

1

 

2

 

3

Клас на точност

 

 

  

– повишен

Р6

 

АВЕС 3

6-

– за елдвигатели

Р6Е Р6Е66

 

  

– висок

Р5

 

АВЕС 5

5-

– свръх висок

Р4

SP,

АВЕС 7

4-

– свръх висок за

 

 

  

шпинделни лагери

 

Нд

  

– ултрапрецизен

Р2

UP,

АВЕС 9

2-

– ултрапрецизен за

 

 

  

шпинделни лагери

 

Т9

  Означенията по ДИ И са суфикси, а по ГОСТ префикси. Радиална хлабина

 • С 1
 • С 2

не се обозначава 

С 3 С 4 С 5
 • малка
 • по—малка от нормалната
 • нормална
 • по-голяма от нормалната
 • голяма
 • особено голяма

За сачмени лагери
60-70-80-90 
Означенията по ДИН са суфикси, а по ГОСТ - префикси. 
Сьпоставимостта по ДИН и ГОСТ е теоретична.
Намалена степен на шумност	С 6  t   Q 6 , Cf , G
По ДИН и по ГОСТ означенията са суфикси.

Свързване на обозначенията за точност и хлабина на лагера 

Радиална хлабина	Класовена  точност

ДИН	ДИН	ГОСТ
за сачмени лагери
Р 6	Р5	Р4    Р2	6-	5-	4-	2-
С1	Р61	Р51	Р41
С2           Р62	Р52	Р41	Р22  66-  65-  64-  62-
СЗ           Р63	Р53	Р43	76-  75-  74-  72-
С4           Р64	86-	85-	84-  82-
С5           Р65	96-	95-


По ДИН означенията са суфикси, а по ГОСТ префикси.

Високотемпературни изисквания 
Лагера е стабилизиран за работна температура

 • до 120°С 5 00
 • до 150°С

 

–     до 200°С                                  5 1
–     до 225°С – 235°С

 

т
Т 1

– до 250°С                                5 2

 

Т 2

– до 300°С                                5 3

 

Т 3

– до 350°С                                  5 4

 

Т 4

– до  400°С                                  5 5

 

Т 5

Означенията по ДИН и ГОСТ са суфикси

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОЗНАЧЕНИЯ ЗА КОНСТРУКЦИЯТА НА ЛАГЕРА

Означение

дин

ГОСТ

1

2

3

– една метална защитна шайба

2

60

– две метални защитни шайби

22

80

– канал за застопоряващ пръстен

N

50

– една метална защитна шайба и канал за застороряващ пръстен

2N

150

– една металогумена защитна шайба

Р5

160

– две металогумени защитни шайби

2 КЗ

180

– конструктивно изменение на детайлите на лагера

 

К

– вид на смазката за лагери със защитни шайби

 

С

– конусен отвор    1 : 12

К

 

– конусен отвор    1 : 30

К 30

 -	изменение на габаритните размери съгласно предписанията на ИСО	X
-	лагер без сепаратор	V
-	лагер без вътрешна гривна	р
-	лагер без външна гривна	I-
-	отвор за смазване във външната гривна	ЧУ 20
-	канал с отвор за смазване във външната гривна	\Л/ 33
-	фланец на външната гривна за едноредни сачмени лагери с Ф до 10 мм	р
-	фланец на външната гривна и увеличена ширина на вътрешната гривна за едноредни сачмени лагери с Ф до 10 мм	Р Е

Означенията по ДИН са суфикси, с изключение на Означенията по ГОСТ са префикси с изключение на КиС.

Материал на сепаратора
-	масивен сепаратор от месинг,	МЛ направяван по търкалящите тела
-	масивен сепаратор от месинг,	МА направяван по външната гривна
-	масивен сепаратор от месинг,	МВ направляван по вътрешната гривна
-	масивен сепаратор от месинг,	МР прозоречен тип, направляван по търкалящите тела
-	масивен сепаратор от месинг,	МРА прозоречен тип, направляван по външната гривна
-	масивен сепаратор от месинг,	МРВ
-  прозоречен тип, направляван по вътрешната гривна
-	масивен сепаратор от стомана	р или модифициран чугун, направля¬ван по търкалящите тела
-	масивен пресован сепаратор от мека отвърната стомана с качества, близки до месинга /Япония/	Р V
-	сепаратор от щампована незакалена стоманена ламарина
-	сепаратор от щампована месингова ламарина
-	сепаратор от безоловен бронз	Б
-	сепаратор от леки метали, направляван по търкалящите тела
-	сепаратор от алуминиеви сплави	Д
-	масивен сепаратор от текстолит,	Т	Е направляван по търкалящите тела
-	масивен сепаратор от текстолит,	ТА направляван по външната гривна
-	масивен сепаратор от текстолит,	ТВ направляван по вътрешната гривна
-	масивен сепаратор от текстолит,	ТР прозоречен тип, направляван по търкалящите тела
-	масивен сепаратор от текстолит,	ТРА прозоречен тип, направляван по външната гривна
-	масивен сепаратор от текстолит,	ТРВ прозоречен тип, направляван по вътрешната гривна
-	сепаратор от текстолит, тип коронен	ТН
-	сепаратор от текстолит,коронен тип,	ТНВ усилен с фенолна смола, направляван по вътрешната гривна