Здравейте! Благодарим Ви, че избрахте нас! В таблицата по-надолу можете да разгледате различните Греси и каши за ръце, които предлагаме! Под таблицата има форма за контакти в случай на възникнали въпроси и поръчки.

Наиеменование на смазката
Литиева грес ЛИТОЛ-24 NLGI 3
Литиева грес за централно смазване "течна грес" LIGREASE EP 00
Калциева грес Солидол Ж2 (аналог на грес К2/К3
Графитна грес
Комплексна Литиева грес за високи температури и натоварвания SLIDING EP2 BLUE
Грес за ХВП Beslux Caplex M-2 Atox
Медна противозаклинваща високо температурна паста Beslux Anti-Seize Paste
Консервационна "морска" смазка АМС-3
Зелена грес AGUILA AYREA EH-2 GREEN

Повече информация